ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. διανύει ήδη την δεύτερη δεκαετία του στο χώρο της παραγωγής εξειδικευμένου λογισμικού για το Δημόσιο. Πρωτοπορώντας στον τομέα της ανάπτυξης, προσέφερε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες της.

Η φιλοσοφία που είχε πάντα ως επίκεντρο τον άνθρωπο, δηλαδή τον πελάτη και ιδιαίτερα τον τελικό χρήστη, της έδωσε τη δυνατότητα να καλύψει σύνθετες ανάγκες υπηρεσιακής λειτουργίας των πελατών της, με την χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας.

Για την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών, οι δραστηριότητες της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. έχουν ενταχθεί στον όμιλο ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. προκειμένου να επεκταθούν μέσω των εξειδικευμένων συνεργατών, τόσο στον τομέα παραγωγής, όσο και στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων υποστήριξης.

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε., όπως και κάθε μια από τις εταιρίες του ομίλου, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον όμιλο, διασφαλίζοντας έτσι την τέλεια εξυπηρέτηση και την ικανοποίηση των πελατών.

Ο όμιλος εταιριών ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε., κεφαλαιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε., στο σύνολό του παρουσιάζεται μέσα από τον δικτυακό τόπο www.egritosgroup.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κατεβάστε ΕΔΩ τον Ισολογισμό του έτους 2008.

Κατεβάστε ΕΔΩ τον Ισολογισμό του έτους 2009.

Κατεβάστε ΕΔΩ τον Ισολογισμό του έτους 2010.

Κατεβάστε ΕΔΩ τον Ισολογισμό του έτους 2011.

Κατεβάστε ΕΔΩ τον Ισολογισμό του έτους 2012.

Κατεβάστε ΕΔΩ τον Ισολογισμό του έτους 2013.

Κατεβάστε ΕΔΩ τον Ισολογισμό του έτους 2014.

Κατεβάστε ΕΔΩ τον Ισολογισμό του έτους 2015.

Κατεβάστε ΕΔΩ τον Ισολογισμό του έτους 2016.

Κατεβάστε ΕΔΩ τον Ισολογισμό του έτους 2017.

Κατεβάστε ΕΔΩ τον Ισολογισμό του έτους 2018.

Κατεβάστε ΕΔΩ τον Ισολογισμό του έτους 2019.

Κατεβάστε ΕΔΩ τον Ισολογισμό του έτους 2020.

Κατεβάστε ΕΔΩ τον Ισολογισμό του έτους 2021.

Κατεβάστε ΕΔΩ τον Ισολογισμό του έτους 2022.


Κατεβάστε ΕΔΩ την Κατάσταση Αποτελεσμάτων του έτους 2015.

Κατεβάστε ΕΔΩ την Κατάσταση Αποτελεσμάτων του έτους 2016.

Κατεβάστε ΕΔΩ την Κατάσταση Αποτελεσμάτων του έτους 2017.

Κατεβάστε ΕΔΩ την Κατάσταση Αποτελεσμάτων του έτους 2018.

Κατεβάστε ΕΔΩ την Κατάσταση Αποτελεσμάτων του έτους 2019.

Κατεβάστε ΕΔΩ την Κατάσταση Αποτελεσμάτων του έτους 2020.

Κατεβάστε ΕΔΩ την Κατάσταση Αποτελεσμάτων του έτους 2021.

Κατεβάστε ΕΔΩ την Κατάσταση Αποτελεσμάτων του έτους 2022.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νιρβάνα 89, Αθήνα

Τηλ.: 210 8322111

Fax: 210 8322078